Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Hoàng # / thành viên

Sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh
14/12/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
+841674093677
Địa chỉ
Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education