Kteam - Howkteam Free Education

Huỳnh Đức Khoản # / thành viên

Sinh Viên
Vui vẻ, hòa đồng, thích yêu và cũng thích ghét.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Huỳnh Đức Khoản
Ngày sinh
23/08/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
C#, PHP
Giới thiệu
Vui vẻ, hòa đồng, thích yêu và cũng thích ghét.

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education