Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Doãn Hiện # / thành viên

Sinh Viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Doãn Hiện
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh Viên
Kỹ năng chuyên môn
C#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education