Kteam - Howkteam Free Education

phạm dương # / thành viên

sinh viên
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
phạm dương
Ngày sinh
02/06/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education