Kteam - Howkteam Free Education

Kền # / thành viên

sinh viên
Tôi là một người thích ca hát, trầm tính, vui vẻ
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Kền
Ngày sinh
03/07/1997
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
Java
Giới thiệu
Tôi là một người thích ca hát, trầm tính, vui vẻ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Thành phố Hồ Chí Minh

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education