Kteam - Howkteam Free Education

nguyenbinhbo95 # / thành viên

Sinh viên
Thích học các công nghệ mới đặc biệt là AI
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
nguyenbinhbo95
Ngày sinh
14/12/1995
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C#
Giới thiệu
Thích học các công nghệ mới đặc biệt là AI

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education