Kteam - Howkteam Free Education

Ngân Đào # / thành viên

Sinh viên
Thích hát, đi du lịch.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Ngân Đào
Ngày sinh
25/08/1994
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Sinh viên
Kỹ năng chuyên môn
C
Giới thiệu
Thích hát, đi du lịch.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
016423903224
Địa chỉ
Kim Động, Hưng Yên

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education