Kteam - Howkteam Free Education

K9 # / thành viên

Developer
Kteam's founder
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
K9
Ngày sinh
26/01/1994
Giới tính
Tôi không muốn nói
Nghề nghiệp
Developer
Kỹ năng chuyên môn
C#, SQL, Unity3D . . .
Giới thiệu
Kteam's founder

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0909256437
Địa chỉ
Đà Lạt

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education