Kteam - Howkteam Free Education

không bao giờ bó tay # / thành viên

Không chuyên về CNTT nói chung và về lập trình nói riêng, nhưng với niềm đam mê đã đưa tôi đến với C# và với KTeam
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
không bao giờ bó tay
Ngày sinh
01/01/1985
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
Biết chút ít về Access, nhưng giờ lại mê CSharp (do xem clip của Kteam)
Giới thiệu
Không chuyên về CNTT nói chung và về lập trình nói riêng, nhưng với niềm đam mê đã đưa tôi đến với C# và với KTeam

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education