Kteam - Howkteam Free Education

Ngọc Nhân # / thành viên

Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Ngọc Nhân
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
c++, c#

Thông tin liên hệ

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education