Kteam - Howkteam Free Education

nmhoangclb # / thành viên

speacialist
The best way to predict your future is to create it.
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
nmhoangclb
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
speacialist
Kỹ năng chuyên môn
C, C#, php
Giới thiệu
The best way to predict your future is to create it.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Kiên Giang, Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education