Kteam - Howkteam Free Education

blackeye # / thành viên

Sở thích : lập trình, du lịch, thể thao, sách, iot...
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
blackeye
Giới tính
Nam
Kỹ năng chuyên môn
Frontend Developer, beginer of C#..., a little about Java, Unity...
Giới thiệu
Sở thích : lập trình, du lịch, thể thao, sách, iot...

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Việt Nam

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education