Kteam - Howkteam Free Education

Mai Văn Viên # / thành viên

kỹ sư
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Mai Văn Viên
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
kỹ sư
Kỹ năng chuyên môn
java, C

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0973983546
Địa chỉ
Hà Nội

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education