Kteam - Howkteam Free Education

Nguyễn Minh Chiến # / thành viên

cào bàn phím
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
Nguyễn Minh Chiến
Ngày sinh
19/05/1996
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
cào bàn phím
Kỹ năng chuyên môn
C, C++

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Q1,HCM

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education