Đạt Nguyễn

Sinh viên

Hồ Sơ

Đạt Nguyễn
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
Đang học hỏi và dần hoàn thiện
Địa chỉ
Thành phố Hồ Chí Minh
Về tôi

Yêu đời, yêu âm nhạc và yêu cả code

Thống kê

0 điểm uy tín
192 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/05/2020 2:26:16 PM
Tham gia 28/09/2019 11:35:30 AM