Đạt Nguyễn

Studying at trường đại học Công nghệ Thông tin - UIT

Hồ Sơ

Đạt Nguyễn
Studying at trường đại học Công nghệ Thông tin - UIT

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/10/2001
Kỹ năng
Đang học hỏi và dần hoàn thiện
Địa chỉ
Thành phố Hồ Chí Minh
Về tôi

Yêu đời, yêu âm nhạc và yêu cả code

Thống kê

0 điểm uy tín
130 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/02/2020 7:37:58 PM
Tham gia 28/09/2019 11:35:30 AM