Knight

Sinh Viên

Hồ Sơ

Knight
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/02/1997
Kỹ năng
C++, C#,SQL....
Về tôi
Vui tính, Hòa đồng ...

Thống kê

0 điểm uy tín
65 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/08/2019 4:12:37 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM