phatnt

Lập trình viên

Hồ Sơ

phatnt
Lập trình viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
ReactJS

Thống kê

0 điểm uy tín
370 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/04/2021 10:32:25 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM