phatnt

Lập trình viên

Hồ Sơ

phatnt
Lập trình viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
ReactJS

Thống kê

0 điểm uy tín
58 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 26/05/2020 8:30:59 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM