hoc_anms

Student

Hồ Sơ

hoc_anms
Student

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C/C++,Java,Android,Arduino
Về tôi
Learn Hard,Play Hard

Thống kê

0 điểm uy tín
134 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 15/07/2020 8:39:34 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM