BTSon9

sinh viên

Hồ Sơ

BTSon9
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/03/1999
Điện thoại: 0782733793
Kỹ năng
C, C++, java

Thống kê

0 điểm uy tín
71 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/01/2021 8:36:22 PM
Tham gia 19/10/2019 4:41:41 PM