bachducnguyenvan9a5

Sinh Viên

Hồ Sơ

bachducnguyenvan9a5
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/12/1998
Kỹ năng
Java,python,Front-end

Thống kê

0 điểm uy tín
119 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 18/02/2020 12:15:01 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM