bachducnguyenvan9a5

Sinh Viên

Hồ Sơ

bachducnguyenvan9a5
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/12/1998
Kỹ năng
Java,python,Front-end

Thống kê

0 điểm uy tín
94 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/12/2019 9:23:00 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM