VI VĂN LỊCH

CÔNG NHÂN

Hồ Sơ

VI VĂN LỊCH
CÔNG NHÂN

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/08/1995
Kỹ năng
C#
Về tôi

CÔNG NHÂN YÊU NGỀ LẬP TRÌNH 

ĐANG HỌC LẬP TRÌNH 

VÀ MUỐN TRỞ THÀNH 1 LẬP TRÌNH VIÊN

 

Thống kê

0 điểm uy tín
58 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 11/07/2020 3:11:52 PM
Tham gia 02/04/2020 1:14:09 PM