petermark0112

Kĩ Thuật phần cứng.

Hồ Sơ

petermark0112
Kĩ Thuật phần cứng.

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/12/1995

Thống kê

0 điểm uy tín
158 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 17/11/2019 9:57:43 AM
Tham gia 23/05/2019 1:52:58 PM