LeVinhIT

Hồ Sơ

LeVinhIT

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/09/1996
Điện thoại: +84 1648865267
Kỹ năng
C#, Python, Android
Địa chỉ
Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam

Thống kê

0 điểm uy tín
118 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/02/2020 4:28:06 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM