Anh Thư

Data Scientist

Hồ Sơ

Anh Thư
Data Scientist

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nữ
Kỹ năng
Artificial Intelligent, Big Data, Data Mining, Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing
Về tôi
Hay xem phim Hàn Quốc

Thống kê

0 điểm uy tín
26 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/05/2019 11:50:00 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM