VerkDoesStuff

Hồ Sơ

VerkDoesStuff

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#, HTML5, CSS, JVS

Thống kê

0 điểm uy tín
66 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 28/02/2020 4:54:37 PM
Tham gia 06/09/2019 2:34:08 PM