VerkDoesStuff

Hồ Sơ

VerkDoesStuff

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#, HTML5, CSS, JVS

Thống kê

0 điểm uy tín
101 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/05/2020 8:37:44 AM
Tham gia 06/09/2019 2:34:08 PM