Đặng Gia Khánh

Sanh ziên

Hồ Sơ

Đặng Gia Khánh (Editor, Author)
Sanh ziên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/09/2000
Về tôi

“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.”
― Dalai Lama XIV

Thống kê

0 điểm uy tín
218 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/02/2020 1:41:45 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM