Khoa Tran

Information technology students

Hồ Sơ

Khoa Tran
Information technology students

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/06/1997
Kỹ năng
C, C#, Java,..
Về tôi

Vui Vẻ, Kỷ Luật.

Thống kê

0 điểm uy tín
325 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 23/11/2020 3:25:34 PM
Tham gia 17/07/2019 9:27:57 AM