Dinh Tona

Nhân viên văn phòng

Hồ Sơ

Dinh Tona
Nhân viên văn phòng

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/07/1991
Điện thoại: 0963848060
Kỹ năng
c#
Địa chỉ
Biên Hòa, Đồng Nai
Về tôi
Tôi lười

Thống kê

0 điểm uy tín
191 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 26/05/2020 8:21:23 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM