Minh Kỳ

Học sinh

Hồ Sơ

Minh Kỳ
Học sinh

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/11/2003
Điện thoại: 01218245682
Kỹ năng
C#, HTML, CSS, OOP

Thống kê

0 điểm uy tín
150 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 16/10/2019 7:50:34 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM