Minh Kỳ

Học sinh

Hồ Sơ

Minh Kỳ
Học sinh

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/11/2003
Điện thoại: 01218245682
Kỹ năng
C#, HTML, CSS, OOP, JavaScript, PhP

Thống kê

0 điểm uy tín
350 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 30/05/2020 10:08:13 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM