Ku Linhz

Sinh Viên

Hồ Sơ

Ku Linhz
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
HTML, CSS, JS, jQuery, Javascript, C
Địa chỉ
Nha Trang
Về tôi
Tập tững bước vào nghề.

Thống kê

0 điểm uy tín
211 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 10/05/2021 9:19:44 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM