2705_DNL

Sinh viên

Hồ Sơ

2705_DNL
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++, Python, Java

Thống kê

0 điểm uy tín
33 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 28/11/2020 8:30:14 AM
Tham gia 22/11/2020 4:28:37 PM