KhoaPros

Học sinh

Hồ Sơ

KhoaPros
Học sinh

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++, Java, HTML, CSS, Javascript, AutoIt

Thống kê

0 điểm uy tín
186 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 16/07/2020 12:44:33 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM