vanchi.lam

IT

Hồ Sơ

vanchi.lam
IT

Thông tin cá nhân
Ngày sinh: 20/06/1993
Kỹ năng
PHP, C#
Về tôi

...

Thống kê

0 điểm uy tín
6 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 07/12/2019 6:26:23 PM
Tham gia 03/12/2019 8:49:41 AM