Trần Nghĩa Hiệp

Lập trình viên

Hồ Sơ

Trần Nghĩa Hiệp
Lập trình viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/11/1996
Điện thoại: 0348544715
Kỹ năng
Java, Mobile, PHP

Thống kê

0 điểm uy tín
223 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 23/03/2020 4:14:42 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM