Huỳnh Minh

Sinh Viên

Hồ Sơ

Huỳnh Minh
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/05/2001
Kỹ năng
C#, Web, Linux
Địa chỉ
Biên Hòa - Đồng Nai
Về tôi

FIRST, SOLVE THE PROBLEM,

THEN, WRITE THE CODE.

Thống kê

0 điểm uy tín
236 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/07/2020 1:51:40 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM