Dũng Gramer

Sinh Viên

Hồ Sơ

Dũng Gramer
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/07/1999
Điện thoại: +84334565999

Thống kê

0 điểm uy tín
207 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 20/10/2020 3:40:25 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM