Dũng Gramer

Sinh Viên

Hồ Sơ

Dũng Gramer
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/07/1999
Điện thoại: +84334565999

Thống kê

0 điểm uy tín
473 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 31/07/2021 9:47:21 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM