trato

Văn phòng

Hồ Sơ

trato
Văn phòng

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/01/1988
Kỹ năng
Excel, SQL server, SAS

Thống kê

0 điểm uy tín
92 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/04/2021 6:16:37 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM