TrungBM

Sinh Viên

Hồ Sơ

TrungBM
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#
Về tôi

I Love Devoloper

Thống kê

0 điểm uy tín
275 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 28/02/2020 10:45:22 AM
Tham gia 08/04/2019 10:06:19 AM