TrungBM

Sinh Viên

Hồ Sơ

TrungBM
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#
Về tôi

I Love Devoloper

Thống kê

0 điểm uy tín
341 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 06/08/2020 1:44:42 AM
Tham gia 08/04/2019 10:06:19 AM