Nguyễn Minh Chí

Hồ Sơ

Nguyễn Minh Chí (Moderator)

Thông tin cá nhân
Giới tính: Không xác định

Thống kê

0 điểm uy tín
481 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 20/09/2019 11:13:07 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM