Dũng_UIT

Sinh Viên UIT

Hồ Sơ

Dũng_UIT
Sinh Viên UIT

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/02/1999
Kỹ năng
C++, Python

Thống kê

0 điểm uy tín
207 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/05/2020 4:16:38 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM