Console.Write("Trung");

Developer

Hồ Sơ

Console.Write("Trung");
Developer

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C/C++, C#, Java, HTML/CSS, Php, Python, Autoit, Pascal

Thống kê

0 điểm uy tín
181 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/04/2021 7:24:07 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM