panadora

Sinh Viên

Hồ Sơ

panadora
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
một số cơ bản (C, C#, HTML, CSS)

Thống kê

0 điểm uy tín
261 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 12/05/2021 8:46:56 AM
Tham gia 14/07/2019 6:33:24 PM