QuocHuy.z

Process Engineer

Hồ Sơ

QuocHuy.z
Process Engineer

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++,C#,Ardunio
Về tôi

 

Thống kê

0 điểm uy tín
4 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 24/11/2020 11:29:04 PM
Tham gia 22/11/2020 9:57:53 PM