daint.235

Sinh Viên

Hồ Sơ

daint.235
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C#, SQL, C,..

Thống kê

0 điểm uy tín
198 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 29/07/2021 5:05:49 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM