Le Van Son

Sinh viên

Hồ Sơ

Le Van Son
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/06/1998
Kỹ năng
C, PLC
Địa chỉ
Quảng Nam
Về tôi
hay hát và hát dở

Thống kê

0 điểm uy tín
167 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 08/07/2020 7:07:42 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM