longlaptrinh

học sinh lớp 8

Hồ Sơ

longlaptrinh
học sinh lớp 8

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/12/2007
Kỹ năng
Python
Về tôi

Chỉ là thích học lập trình để kiếm tiên thôi.

Thống kê

0 điểm uy tín
55 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 12/05/2021 6:52:59 PM
Tham gia 19/02/2021 8:45:41 PM