Thanh Sói

Kỹ sư

Hồ Sơ

Thanh Sói
Kỹ sư

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/09/1993
Điện thoại: 0989709123
Kỹ năng
C#, VBA

Thống kê

0 điểm uy tín
155 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 07/07/2020 6:05:30 PM
Tham gia 14/03/2019 3:47:33 PM