Trần Kha

Hồ Sơ

Trần Kha

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/06/1996
Điện thoại: 974395735
Địa chỉ
phước long B, quận 9, tp HCM

Thống kê

0 điểm uy tín
64 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 13/09/2019 1:22:20 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM