Nguyen Ba Trinh

sinh viên

Hồ Sơ

Nguyen Ba Trinh
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/11/1994
Điện thoại: 090293260
Kỹ năng
Java
Địa chỉ
142/9 Cô Giang P.2 Q.PN Tp.HCM

Thống kê

0 điểm uy tín
120 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 28/02/2020 6:12:25 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM