Minh Khiêm

Sinh Viên

Hồ Sơ

Minh Khiêm
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/04/1999
Điện thoại: 01697316922
Kỹ năng
Web

Thống kê

0 điểm uy tín
64 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/05/2020 12:38:25 AM
Tham gia 12/06/2019 8:30:23 AM